Lôi Đài Tranh Bá tháng 10/2014 Khai Mở Server Mới Khúc A Update Phiên Bản Long Mạch Truyền Kỳ CLB VIP Công Thành Xưng Đế