Khai Mở Server Mới Hán Tân Lôi Đài Tranh Bá tháng 10/2014 Update Phiên Bản Long Mạch Truyền Kỳ CLB VIP Công Thành Xưng Đế