quà tặng clb vip

Bí Kíp

Trang Bị Quan Trọng

Tác giả: Ngày đăng: 30/10/2013

- Trong game Công Thành Xưng Đế mỗi danh tướng đều có 1 bộ trang bị riêng, trang bị giúp võ tướng tăng công lẫn thủ, tăng thêm binh lực và kinh nghiệm chiến đấu


- Trang bị phân làm 6 loại: Vũ khí, Hộ giáp, Binh phù, Chiến mã, Văn bào, Phi kỳ


- Trang bị tùy theo lv chủ tướng mà thăng cấp vật phẩm, phẩm chất trang bị phân làm 6 loại: trắng, lam, lục, vàng, đỏ, tím.


- Có thể mua trang bị trong cửa hàng, cập nhật cửa hàng càng nhiều lần thì độ thân thiết càng cao, độ thân thiết cao thì tỷ lệ xuất hiện trang bị có phẩm chất tốt càng cao.

- Trang bị có phẩm chất vàng trở lên còn có đính kèm kỹ năng (lv 1~5, tăng hiệu nhận được kinh nghiệm công phòng, binh lực, chiến pháp)

- Trang bị có phẩm chất vàng nhiều nhất có 1 kỹ năng, Trang bị có phẩm chất đỏ nhiều nhất có 2 kỹ năng, Trang bị có phẩm chất tím nhiều nhất có 3 kỹ năng