quà tặng clb vip

Tân Thủ

Sự Kiện Chính Vụ

Sự Kiện Chính Vụ

28-10-2013

Sự Kiện Chính Vụ, Trong Công Thành Xưng Đế , khi người chơi đạt cấp 20...

Chiêu Mộ Võ Tướng

Chiêu Mộ Võ Tướng

28-10-2013

Chiêu Mộ Võ Tướng, Sau khi mở tính năng tửu quán, người chơi có thể dùng bạc để chiêu mộ võ tướng hoặc quan văn....

Tính Năng Quân Tư

Tính Năng Quân Tư

28-10-2013

Tính Năng Quân Tư, Sau khi mở tính năng quốc chiến, hằng ngày người chơi có thể nhận quân tư vào bất cứ lúc nào trong ngày....

Hệ Thống Nhiệm Vụ

Hệ Thống Nhiệm Vụ

28-10-2013

Hệ Thống Nhiệm Vụ,Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động nhận nhiệm vụ tiếp theo....

Tài Nguyên Trong Công Thành

Tài Nguyên Trong Công Thành

28-10-2013

Tài Nguyên Trong Xưng Đế,Tài nguyên cơ bản của người chơi trong game Công Thành Xưng Đế lần lượt là Bạc, Gỗ, Lương Thực, Thiết....